Wednesday, December 19, 2007

Adjustment to Day shift =========> 100% (^_^)

kay ganda ng umaga...
madami kang makakasama
na may mabuting pakikisama
sa ugali at isip
sila ay tahimik
hindi nakekealam...

kay ganda ng umaga...
matapos nang trabaho nila
sila'y nakikisama ng mabuti sa kapwa

sa kamalian ng iba
sinasabi nila sa iyo ng katapatan
hindi katulad ng dalawa na pinagkakalat sa lahat

siguro'y kapag may gulang at bulok na prutas
dapat eto'y ihiwalay
dahil nakakahawa sa ibang walang malay

pero ako parin ay masaya
dahil tunay na matalino sa ibang prutas
hindi sila nahahawa
kahit pa makisama sa dalawang sira na prutas


Related Posts:
Day Shift adjustment
Day Shift adjustment Transformation =========> 50%
So Much to say but never took the time
How to Interpret Dreams?
How to have Lucid Dreaming?
How well do you know me?
Busy Weekend & Weekdays: Connecting To The Database

What is Rebirth and Reincarnation?
Divine Mercy, Jesus I Trust in You

Birthday Post:
Happy Surprising Birthday
No comments:

Post a Comment

Thank you for your message (^_^)

If you look into my eyes
will you see my love for you?
If you look at my lips
will you know it's meant for you?

Everything happens for reasons...
Every moment has its own seasons...

The right time will come,
we will be together for eternity,
The right moment will come
our bond shall be filled with God's Blessings and Security.

© Aice Nice Poems